Efter årsskiftet 2018/2019 planerar vi att para Siri och Blå Mandel