• 1an Donna, hona, 2 veckor

  • 2an, Frank Mills, hane, 2 veckor

  • 3an, Starshine, hona, 2 veckor

Söndagen den 7 februari föddes tre små ljuvliga varelser, två honor och en hane

Föräldrarna

SE. Mr. Ingel's Polly, SIB n 09 24:

HCM normal 2020-08-04

PKD: negativ 2020-08-04 (ultraljud), inte bärare av PKD-1 genen

Blodgrupp: A eller AB, inte bärare av b-blod

PK def: negativ

Bär inte på c/s genen

Agouti A/A, dilution D/d, fullfärg B/B

SE*Wheesas Amazing Arthur, SIB as 09 22

HCM normal 20-08-23

PKD: negativ 0-08-23

Blodgrupp: A eller AB, inte bärare av b-blod

PK def: negativ

Bär inte på c/s genen

Dilution d/d