• Nr 1 Noelle, 13 v, hona, SIB f, solid svartsköldpadda, bor i Malmö

  • Nr 2 Natalia, 13 v, hona, SIB n 09, solid svart med vitt, har flyttat till Dalsland

  • Nr 3 Balthazar, 13 v, hane, SIB n 09, solid svart med vitt, har flyttat till Roskilde

  • Nr 4 Lucia, 13 v, hona, SIB f, solid svartsköldpadda, har flyttat till Hofterup

  • Nr 6 Serafina, 13 v, hona, SIB f 09 23, svartsköldpadda med vitt, tigré, har flyttat till Åkarp

  • Nr 1 Noelle, 7 v, hona, SIB f, solid svartsköldpadda, tingad

  • Nr 2 Natalia, 7 v, hona, SIB n 09, solid svart med vitt, tingad

  • Nr 3 Balthazar, 7 v, hane, SIB n 09, solid svart med vitt, tingad

  • Nr 4 Lucia, 7 v, hona, SIB f, solid svartsköldpadda, tingad

  • Nr 6 Serafina, 7 v, hona, SIB f 09 23, svartsköldpadda med vitt, tigré, tingad

  • Nr 1 Noelle, 5 v, hona, SIB f, solid svartsköldpadda, tingad

  • Nr 2 Natalia, 5 v, hona, SIB n 09, solid svart med vitt, reserverad

  • Nr 3 Balthazar, 5 v, hane, SIB n 09, solid svart med vitt, tingad

  • Nr 4 Lucia, 5 v, hona, SIB f, solid svartsköldpadda, tingad

  • Nr 6 Serafina, 5 v, hona, SIB f 09 23, svartsköldpadda med vitt, tigré, reserverad

  • Nr 1 Noelle, 4 v, hona, SIB f, solid svartsköldpadda, tingad

  • Nr 2 Natalia, 4 v, hona, SIB n 09, solid svart med vitt, söker ev fodervärd

  • Nr 3 Balthazar, 4 v, hane, SIB n 09, solid svart med vitt, söker fodervärd

  • Nr 4 Lucia, 4 v, hona, SIB f, solid svartsköldpadda

  • Nr 6 Serafina, 4 v, hona, SIB f 09 23, svartsköldpadda med vitt, tigré, reserverad

  • Nr 1 Noelle, 3 v, hona, SIB f, solid svartsköldpadda

  • Nr 2 Natalia, 3 v, hona, SIB n 09, solid svart med vitt

  • Nr 3 Balthazar, 3 v, hane, SIB n 09, solid svart med vitt

  • Nr 4 Lucia, 3 v, hona, SIB f, solid svartsköldpadda

  • Nr 6 Serafina, 3 v, hona, SIB f 09 23, svartsköldpadda med vitt, tigré

  • Nr 1, 1 v, hona sköldpadda ev med lite vitt, non-agouti

  • Nr 2, 1 v, hona, svart med vitt, non-agouti

  • Nr 3, 1 v, hane, svart med vitt, non-agouti

  • Nr 4, 1 v, hona, sköldpadda ev lite vitt, non-agouti

  • Nr 6, 1 v, hona, sköldpadda med vitt, agouti

  • Pappa till kullen: Zaribs Delta af Gandalf, SIB n 03, 2020-0-24

    HCM normal 2021-08-31
    PKD negativ 2021-08-31
    PK Def - negativ
    Ej bärare av c/s genen
    Ej bärare av b-blod
    a/a

  • Mamma till kullen: Mr. Ingel's Belle, SIB f 24, 2020-05-13, bor hos fodervärd i Malmö

    HCM normal 2021-05-28
    PKD negativ 2021-05-28
    PK Def - negativ
    Ej bärare av c/s genen
    Bärare av b-blod
    A/a
    D/d