Blå Mandel är en av våra tre avelshonor. Hon föddes som nr 4 i Myrans andra kull.

Blå Mandel är HCM scannad med fint resultat en gång, före första kullen. Hon kommer att scannas igen inom kort

Hon är inte bärare av b-blod eller PK brist. PKD normalt vid scanning

Hon är diluterad d/d, fullfärg B/B, inte bärare av c/s genen, agouti A/a

Blå Mandel är numera kastrat

Dela den här sidan